Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
286. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4173Β
Πρωτόκολλο: Α. 1206  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35620
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
 
287. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΝ/92828/4471  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-35630
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) και της υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β' 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).
 
288. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4134Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4134Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής.
 
289. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4128Β
Πρωτόκολλο: 106687 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4128Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 130), ... όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 όμοια απόφαση (Β' 1162).
 
290. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2020 Αριθμός: 42
Πρωτόκολλο: 228706/Σ.339  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-42
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης.
 
291. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/9/2020 Αριθμός: Α1212
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4127Β (Α.1212)  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Α1212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35613Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17-09-2020.
 
292. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/9/2020 Αριθμός: Α1211
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4127Β (Α.1211)  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Α1211
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35613Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) στις 18-09-2020.
 
293. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/9/2020 Αριθμός: Α1210
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4127Β (Α.1210)  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Α1210
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35613
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17, 18 και 19-09-2020.
 
294. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/9/2020 Αριθμός: ΔΕΔ71
Πρωτόκολλο: Απόφαση ΔΕΔ 71  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ71
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36027
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη αναγνώριση της αξίας και του ΦΠΑ δαπανών από τις φορολογητέες εισροές. Προϋποθέσεις έκπτωσης φόρου εισροών.
 
295. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4099Β
Πρωτόκολλο: Α. 1209  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4099Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 
296. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ184Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4727/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ184Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
 
297. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4077Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 223  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4077Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β’ 3948).
 
298. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4074Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 219  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4074Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).
 
299. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4073Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 218  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4073Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35599
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).
 
300. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4051Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 222  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4051Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 3867).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english