Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 850
316. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/9/2020 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: 38  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας-Αιγύπτου.
 
317. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3907Β
Πρωτόκολλο: Α. 1202  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3907Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
 
318. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/9/2020 Αριθμός: Ε2147
Πρωτόκολλο: Ε.2147  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35565
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
 
319. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3873Β
Πρωτόκολλο: οικ. 35955/923  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3873Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35550
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3770).
 
320. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 10/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ174Α
Πρωτόκολλο: Πράξη 38 της 31-8-2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ174Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35548
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.
 
321. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3867Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 207  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3867Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.
 
322. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/9/2020 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: 37  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
 
323. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11/οικ.1455  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-35536
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35536
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
 
324. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3839Β
Πρωτόκολλο: Υ 57  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ3839Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35541
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
 
325. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3800Β
Πρωτόκολλο: 4813/Β1/1070  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3800Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση απόφασης υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19».
 
326. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣα/οικ.54056/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-35631
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων και μελετών (άρθρα 134 έως και 199 του Ν. 4412/2016).
 
327. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-35531
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 
328. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3770Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34236/860  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3770Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.
 
329. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3673Β
Πρωτόκολλο: οικ.34060/1857  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3673Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35521
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371).
 
330. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3701Β
Πρωτόκολλο: 94102 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3701Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english