Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: Ε2020
Πρωτόκολλο: Ε2020  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α' 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2121Β
Πρωτόκολλο: Α.1042  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2121Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39193
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής.
 
123. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: 27528
Πρωτόκολλο: 402 / 27528  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-27528
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2031Β
Πρωτόκολλο: 46519 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2031Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39189
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13» (Β' 2613).
 
125. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2063Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/28997/132  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2063Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39205
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο, ηλεκτρονική καταχώριση και υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων, καθώς και παροχή ετήσιων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2122Β
Πρωτόκολλο: Α. 1040  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), που προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).
 
127. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2023 Αριθμός: 34507
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/34507  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-34507
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
128. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 154742  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του ν. 5036 (ΦΕΚ 77/τ. Α'/28- 03-2023) σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες.
 
129. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2011Β
Πρωτόκολλο: 26247  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2011Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους.
 
130. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: 34045
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/΄ΔΔΑ/34045/501  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-34045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων υποχρεώσεις παραγωγών αποβλήτων.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2010Β
Πρωτόκολλο: Α. 1039  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2010Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.
 
132. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2003Β
Πρωτόκολλο: 31986  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
133. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ77Α
Πρωτόκολλο: ν. 5036  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ77Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: Ε2018
Πρωτόκολλο: Ε.2018  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39187
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2022.
 
135. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ78Α
Πρωτόκολλο: ν. 5037  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ78Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english