Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 641
121. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ187Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5065  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ187Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2021.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6436Β
Πρωτόκολλο: Α.1175  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6436Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1223/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α' 65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (B' 2357) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα.
 
123. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2023 Αριθμός: 1242
Πρωτόκολλο: 95808  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-1242
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39817
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού - Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α' 163).
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6400Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/114572/877  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6400Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.04.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”» (Β’ 2903).
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6399Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
 
126. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6368Β
Πρωτόκολλο: 93391  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ6368Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39812Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2023.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6368Β
Πρωτόκολλο: 93393  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6368Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2023.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6386Β
Πρωτόκολλο: 161408 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6386Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
 
129. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/2023 Αριθμός: 1237
Πρωτόκολλο: 94548/1237  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-1237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ..
 
130. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 3/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ182Α
Πρωτόκολλο: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 23 της 18.10.2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ182Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30.9.2020 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων»» (Α’ 195).
 
131. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/11/2023 Αριθμός: 102526
Πρωτόκολλο: 102526  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-102526
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε διορισμό εκκαθαριστή σε εταιρείες.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6302Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.58153  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6302Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
133. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ183Α
Πρωτόκολλο: ν. 5062  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ183Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6297Β
Πρωτόκολλο: Α.1174  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6297Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39799
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2023 (Β' 5416) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
 
135. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6262Β
Πρωτόκολλο: 26378  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ6262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39793
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english