Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
76. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ91Α
Πρωτόκολλο: ν. 5043/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ91Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: Ε2027
Πρωτόκολλο: Ε.2027  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39248
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.5036/2023 (Α'77) αναφορικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207).
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: Ε2026
Πρωτόκολλο: Ε.2026  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β', Κεφαλαίου Α' «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄77) και της Α. 1047/2023 (Β΄2293) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: 3035
Πρωτόκολλο: Ο.3035  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39251
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν.5042/2023 για «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις», Α'88/10.4.2023.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2476Β
Πρωτόκολλο: Α.1048  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2476Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση) που εκδηλώθηκαν στις 26/01/2023 στο Δήμο Ευρώτα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2456Β
Πρωτόκολλο: 96565/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2456Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 2ας Φεβρουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
82. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: 191317
Πρωτόκολλο: 191317/Σ.464  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-191317
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά 5ης Ιουλίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
83. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: 191279
Πρωτόκολλο: 191279/Σ.463  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-191279
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39258
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση της 23ης και 25ης Ιουνίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: Ε2025
Πρωτόκολλο: Ε.2025  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την επιβολή του προστίμου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ (ν.4987/2022, Α' 206), σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ΚΦΔ.
 
85. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2458Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/40638/2446  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2458Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός οργάνου που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2435Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38411/770  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2435Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β' 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2023.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2459Β
Πρωτόκολλο: 105379/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2459Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 6ης Νοεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2451Β
Πρωτόκολλο: 94587/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2451Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39252
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2022, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2344Β
Πρωτόκολλο: 57869 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2344Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
90. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: 191372
Πρωτόκολλο: 191372/Σ.465  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-191372
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39266
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 14ης, 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2021) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english