Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6259Β
Πρωτόκολλο: 26303/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6259Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 3ης Μαΐου 2023 σε περιοχές των Δήμων Πύλης και Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6251Β
Πρωτόκολλο: Α.1170  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6251Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β'2470).
 
138. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/10/2023 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: 48  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-48
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ: I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6252Β
Πρωτόκολλο: Α.1171  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6252Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β' 5380).
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6195Β
Πρωτόκολλο: 26299/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6195Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6194Β
Πρωτόκολλο: 26217/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασι-θίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6196Β
Πρωτόκολλο: 26304/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6196Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 20ης Ιανουαρίου 2023, σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
143. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6145Β
Πρωτόκολλο: 92278  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ6145Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/139-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως ισχύει, για το έτος 2023.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6136Β
Πρωτόκολλο: 92925  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6136Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39776
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6137Β
Πρωτόκολλο: Α.1163  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6137Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει» (Β' 3398).
 
146. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ170Α
Πρωτόκολλο: ν. 5058/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ170Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39770
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
147. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ171Α
Πρωτόκολλο: ν. 5059/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ171Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της από 10.9.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α’ 150).
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6129Β
Πρωτόκολλο: Α.1162  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6129Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’206).
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6109Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.54948  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6109Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/10/2023 Αριθμός: Ε2062
Πρωτόκολλο: Ε.2062  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english