Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
46. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2989Β
Πρωτόκολλο: 46445  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2989Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39321
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2963Β
Πρωτόκολλο: 17991  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2963Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39311
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/2023 (Α' 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2964Β
Πρωτόκολλο: 17992  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2964Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39312
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α' 45).
 
49. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2023 Αριθμός: 534
Πρωτόκολλο: 38880  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-534
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2961Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45739/1872  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2961Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2907Β
Πρωτόκολλο: Α.1052  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2907Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και της διαδικασίας για την ψηφιακή έκδοσή του μέσω της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2885Β
Πρωτόκολλο: 63930 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2885Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39301
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2903Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2903Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2883Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 24991  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2883Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39296
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00.
 
55. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/2023 Αριθμός: 39937
Πρωτόκολλο: 39937  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-39937
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος - Οδηγία Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/4/2023 Αριθμός: 133565
Πρωτόκολλο: Δ11/133565  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-133565
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39293
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής Πρότυπων Προτάσεων.
 
57. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2827Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/41823/32  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2827Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39300
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/16211/7/15-02-2023 υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Η’ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού)», σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (Β’ 784), όπως ισχύει.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2844Β
Πρωτόκολλο: Α.1057  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2844Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39292Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1278/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β' 3007 και Β' 3129).
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2023 Αριθμός: 1058
Πρωτόκολλο: Α.1058  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39292
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α' 287), κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2806Β
Πρωτόκολλο: 64736 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2806Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english