Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2023 Αριθμός: 113345
Πρωτόκολλο: 2/113345/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-113345
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40000
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
 
47. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ211Α
Πρωτόκολλο: ν. 5078  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ211Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39995
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7180Β
Πρωτόκολλο: 184655 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7180Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/ 06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750).
 
49. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/12/2023 Αριθμός: 109663
Πρωτόκολλο: 109663  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-109663
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της διάταξης του αρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 κατά την έγκριση αποφάσεων συμβουλίων ΟΤΑ περί ψήφισης του προϋπολογισμού και των συνοδευτικών του.
 
50. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 19/12/2023 Αριθμός: 2325
Πρωτόκολλο: 2325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΣτΕ-2325
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζητήματα ν. 4412/2016: (Α) Το ΕΕΕΣ λειτουργεί ως προκαταρκτική μόνο απόδειξη και όχι ως οριστική απόδειξη. (Β) Aποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας - Πιστοποιητικά σύμφωνα με κανονισμό 765/2008.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7132Β
Πρωτόκολλο: 105903  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7132Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39994
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90348/28-12-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο”» (Β’ 6793)
 
52. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2023 Αριθμός: 788339
Πρωτόκολλο: 788339  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-788339
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39979
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2023 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
53. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2023 Αριθμός: 1317
Πρωτόκολλο: 109105/1317  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-1317
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023).
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7133Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1155292  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7133Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 (Β’ 5751) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: Ε2086
Πρωτόκολλο: Ε.2086  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εξαιρέσεις από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων (ΕΦΑ), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν με την Α.1089/2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β3960).
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: Ε2085
Πρωτόκολλο: Ε.2085  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 8 του άρθρου 49 του ν.4172/2013 (Α 167).
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7130Β
Πρωτόκολλο: 42081/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7130Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/04.10.2023 (Β' 5813, διόρθωση σφάλματος Β' 5842) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36972/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/03.12.2023 (Β' 6842) όμοια.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7115Β
Πρωτόκολλο: 119899  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7115Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445).
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7122Β
Πρωτόκολλο: 428  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικράτειας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β' 2798).
 
60. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ209Α
Πρωτόκολλο: ν. 5077/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ209Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english