Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
181. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5701Β
Πρωτόκολλο: 42021 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΨΠ-ΦΕΚ5701Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ενημέρωση για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)» στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
182. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/9/2023 Αριθμός: 458566
Πρωτόκολλο: 458566  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-458566
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ των πληγεισών από φυσικές καταστροφές περιοχών.
 
183. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5700Β
Πρωτόκολλο: 84834  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5700Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5691Β
Πρωτόκολλο: 139859 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5691Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825).
 
185. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5683Β
Πρωτόκολλο: 83324  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5683Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850, Α’ 84).
 
186. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 26/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ158Α
Πρωτόκολλο: Ν.5053  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ158Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (εΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5664Β
Πρωτόκολλο: 19599  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5664Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 12457/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την 31η Αυγούστου 2023 στη χώρα» (Β' 4900).
 
188. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5644Β
Πρωτόκολλο: Α.1144  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5644Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλωθήκαν τον Σεπτέμβριο 2023.
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2023 Αριθμός: Ε2057
Πρωτόκολλο: Ε.2057  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων.
 
190. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/9/2023 Αριθμός: 446136
Πρωτόκολλο: 446136  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-446136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023).
 
191. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5621Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.49164  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5621Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39691
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2023 Αριθμός: 3056
Πρωτόκολλο: Ο. 3056  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39695
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 5049/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄152).
 
193. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5599Β
Πρωτόκολλο: Α. 1143  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5599Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39685
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
 
194. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5537Β
Πρωτόκολλο: ΦΓ8/38154  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΛΣΥΝ-ΦΕΚ5537Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 
195. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/9/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5539Β
Πρωτόκολλο: 198  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5539Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1421/16.2.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα “Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια (SMART READINESS)”» (Β’ 942).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english