Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
301. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4534Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α. 1089783 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4534Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39514
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους “Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής” και “Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης” αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιας.
 
302. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4525Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/74262/1019  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4525Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39515
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 5η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/ 20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 522).
 
303. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/7/2023 Αριθμός: 11665
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-11665
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα.
 
304. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4491Β
Πρωτόκολλο: 65581  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4491Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)».
 
305. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2023 Αριθμός: 41
Πρωτόκολλο: 342888  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-41
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία αντιρρήσεων στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρ. 9 άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
 
306. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/7/2023 Αριθμός: 342933
Πρωτόκολλο: 342933  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-342933
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39508
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα Κύριας Ασφάλισης και καταβολής εισφορών για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και υπάγονταν λόγω ιδιότητας και για την αυτή απασχόληση, σε δύο ή περισσότερους φορείς μέχρι 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4892/2022.
 
307. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2023 Αριθμός: 3161
Πρωτόκολλο: 3161  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΑΑΔΗΣΥ-3161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39504
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 5043/2023. Αναστολή προθεσμιών εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου 2023.
 
308. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2023 Αριθμός: 37556
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.37556  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΥΓ-37556
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39505
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
 
309. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/7/2023 Αριθμός: 155
Πρωτόκολλο: 155  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39503
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο.
 
310. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4410Β
Πρωτόκολλο: 156  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4410Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39503Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου.
 
311. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4401Β
Πρωτόκολλο: 1939  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4401Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β' 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 06:00.
 
312. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4327Β
Πρωτόκολλο: Α.1099  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4327Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39498
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.
 
313. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/7/2023 Αριθμός: Ε2048
Πρωτόκολλο: Ε.2048  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248).
 
314. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2023 Αριθμός: Ε2047
Πρωτόκολλο: Ε.2047  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39501
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων επί υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και λοιπά συναφή θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α..
 
315. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4304Β
Πρωτόκολλο: Α.1096  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4304Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english