Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
106. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/11/2023 Αριθμός: 99911
Πρωτόκολλο: 99911  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-99911
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από Ενωσιακούς Πόρους.
 
107. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6602Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/102188  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ6602Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39882
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β’ 5415).
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6564Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.61006  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6564Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
109. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6555Β
Πρωτόκολλο: 31524  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ6555Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
110. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2023 Αριθμός: 107372
Πρωτόκολλο: 107372  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-107372
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39860
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος-Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6520Β
Πρωτόκολλο: Α.1181  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6520Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’ 206)» (Β’ 6129).
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6482Β
Πρωτόκολλο: Α.1179  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6482Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).
 
113. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ188Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5066  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ188Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6452Β
Πρωτόκολλο: 164953  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6452Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/ 16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β' 2419).
 
115. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6451Β
Πρωτόκολλο: 48435 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΨΠ-ΦΕΚ6451Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6437Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1135138 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6437Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων Τμήματος των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-6-2023 (Β’ 4091) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6444Β
Πρωτόκολλο: 165455 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6444Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
 
118. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ186Α
Πρωτόκολλο: ν. 5064  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ186Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2021 έως 31/12/2021.
 
119. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ187Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5065  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ187Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2021.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/11/2023 Αριθμός: ΦΕΚ6436Β
Πρωτόκολλο: Α.1175  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6436Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1223/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α' 65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (B' 2357) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english