Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: 1046
Πρωτόκολλο: Α.1046  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39211Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2293Β
Πρωτόκολλο: Α.1047  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2293Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77).
 
108. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2220Β
Πρωτόκολλο: 17270 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2220Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39209
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπηρεσία Ενιαίας Ψηφιακής Υποστήριξης (ΕΨΥ-support.gov.gr) υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).
 
109. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: 170643
Πρωτόκολλο: 170643  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-170643
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2023 (Α' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
110. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: 422
Πρωτόκολλο: 29515  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-422
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: Ε2021
Πρωτόκολλο: Ε.2021  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ , ν.2859/2000- Α' 248).
 
112. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2023 Αριθμός: 36639
Πρωτόκολλο: 36639/1411  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-36639
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016 (A' 241) για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων είτε με σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είτε με Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).
 
113. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2023 Αριθμός: 36903
Πρωτόκολλο: 36903/925  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-36903
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39206
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούν σε διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ).
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2132Β
Πρωτόκολλο: 4772  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2132Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 
115. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 166093  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39196
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-43 του Ν. 5024/2023 (ΦΕΚ Α΄ 41/24-02-2023) και των υπ’ αρίθμ. 40953 ΕΞ 2023 και 40992 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄ 1610/16-03-2023) ΚΥΑ που αφορούν βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.
 
116. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2189Β
Πρωτόκολλο: 35400  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2189Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: 3029
Πρωτόκολλο: Ο.3029  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39208
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3-27, 29, 30, 32-37, 39-42, 46- 51, 53, 67, 68, 80, 92-95, 97, 98 και 106 του ν. 5036/2023 («Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», Α΄77/29-3-2023).
 
118. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ83Α
Πρωτόκολλο: ν. 5039  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ83Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39204
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συ νταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθε σίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
119. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ81Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5038  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ81Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κώδικας Μετανάστευσης.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2131Β
Πρωτόκολλο: Α.1044  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english