Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
556. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1022Β
Πρωτόκολλο: Α.1020  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1022Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39071
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’ 3398).
 
557. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ924Β
Πρωτόκολλο: 16774  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ924Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39069
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12017/1245/27.10.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
 
558. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ923Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18393/686  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ923Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).
 
559. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ922Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ922Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.
 
560. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2023 Αριθμός: 16702
Πρωτόκολλο: 16702  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-16702
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ..
 
561. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ915Β
Πρωτόκολλο: 27716 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ915Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
562. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/2/2023 Αριθμός: 15697
Πρωτόκολλο: 15697  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-15697
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023.
 
563. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ796Β
Πρωτόκολλο: 80  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ796Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
564. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2023 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: 80743  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/3/2023 έως 29/2/2024.
 
565. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2023 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: 77081  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023.
 
566. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ784Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/16211/7  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ784Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39139Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Η’ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
 
567. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ785Β
Πρωτόκολλο: 24791 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ785Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39048
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 23ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου- Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
 
568. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ786Β
Πρωτόκολλο: 25364 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ786Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39049
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
569. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/2/2023 Αριθμός: 75110
Πρωτόκολλο: 75110/Σ22991  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-75110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.
 
570. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ736Β
Πρωτόκολλο: 20931 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ736Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 4750).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english