Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
496. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 154742  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του ν. 5036 (ΦΕΚ 77/τ. Α'/28- 03-2023) σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες.
 
497. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2010Β
Πρωτόκολλο: Α. 1039  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2010Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.
 
498. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: 34045
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/΄ΔΔΑ/34045/501  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-34045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων υποχρεώσεις παραγωγών αποβλήτων.
 
499. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2011Β
Πρωτόκολλο: 26247  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2011Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους.
 
500. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2003Β
Πρωτόκολλο: 31986  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
501. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2004Β
Πρωτόκολλο: οικ. 32058  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2004Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51245/06.06.2022 (Β' 2795) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α' 136)».
 
502. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ77Α
Πρωτόκολλο: ν. 5036  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ77Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.
 
503. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: Ε2018
Πρωτόκολλο: Ε.2018  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39187
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2022.
 
504. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ78Α
Πρωτόκολλο: ν. 5037  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ78Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
505. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1954Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.17849  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1954Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ Β 1954 /26.3.2023).
 
506. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1831Β
Πρωτόκολλο: Α.1035  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1831Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39163
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
 
507. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1830Β
Πρωτόκολλο: 25821  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1830Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39164
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98538/13-10-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022».
 
508. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1829Β
Πρωτόκολλο: 1033  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1829Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023.
 
509. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1789Β
Πρωτόκολλο: 41833 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1789Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
510. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2023 Αριθμός: 42871
Πρωτόκολλο: 42871  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-42871
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english