Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3473Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3473Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β' 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3472Β
Πρωτόκολλο: Α.1078  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3472Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3446Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55639/1428  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3446Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39399
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων, της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
4. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Δημόσια Πρόσκληση Ημερομηνία: 22/5/2023 Αριθμός: 588798
Πρωτόκολλο: 588798  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-588798
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39396
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
5. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3408Β
Πρωτόκολλο: 47160  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3408Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4887/2022.
 
6. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3387Β
Πρωτόκολλο: 46411  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3387Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39395
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58175/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819).
 
7. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3399Β
Πρωτόκολλο: 24596 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΨΠ-ΦΕΚ3399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της υπ' αρ. 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β' 988).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3401Β
Πρωτόκολλο: 78009 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3401Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3355Β
Πρωτόκολλο: 76362 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3355Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3377Β
Πρωτόκολλο: 78066 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3377Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
11. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3327Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3327Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 2471)» (Β΄ 841), όπως τροποποιημένη ισχύει.
 
12. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: 51239
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ ́/51239  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-51239
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3330Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54018/1055  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3330Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39380
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 (Β’ 603) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3332Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/54205/399  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3332Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39381
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: 78366
Πρωτόκολλο: 78366 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-78366
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english