Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
481. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2023 Αριθμός: 36903
Πρωτόκολλο: 36903/925  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-36903
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39206
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούν σε διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ).
 
482. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: 3029
Πρωτόκολλο: Ο.3029  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39208
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3-27, 29, 30, 32-37, 39-42, 46- 51, 53, 67, 68, 80, 92-95, 97, 98 και 106 του ν. 5036/2023 («Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», Α΄77/29-3-2023).
 
483. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2189Β
Πρωτόκολλο: 35400  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2189Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.
 
484. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 166093  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39196
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-43 του Ν. 5024/2023 (ΦΕΚ Α΄ 41/24-02-2023) και των υπ’ αρίθμ. 40953 ΕΞ 2023 και 40992 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄ 1610/16-03-2023) ΚΥΑ που αφορούν βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.
 
485. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2132Β
Πρωτόκολλο: 4772  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2132Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 
486. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ83Α
Πρωτόκολλο: ν. 5039  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ83Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39204
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συ νταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθε σίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
487. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ81Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5038  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ81Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κώδικας Μετανάστευσης.
 
488. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2063Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/28997/132  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2063Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39205
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο, ηλεκτρονική καταχώριση και υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων, καθώς και παροχή ετήσιων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
489. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: Ε2020
Πρωτόκολλο: Ε2020  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α' 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
 
490. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2031Β
Πρωτόκολλο: 46519 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2031Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39189
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13» (Β' 2613).
 
491. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: 27528
Πρωτόκολλο: 402 / 27528  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-27528
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης.
 
492. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2122Β
Πρωτόκολλο: Α. 1040  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), που προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).
 
493. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2121Β
Πρωτόκολλο: Α.1042  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2121Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39193
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής.
 
494. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2131Β
Πρωτόκολλο: Α.1044  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).
 
495. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2023 Αριθμός: 34507
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/34507  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-34507
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english