Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3156Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3156Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3159Β
Πρωτόκολλο: 72840 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670).
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3158Β
Πρωτόκολλο: 72661 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3158Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση αποφάσεων επιχορήγησης πληγέντων από θεομηνίες και εναρμόνιση με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2022/2472 και 2022/2473.
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3122Β
Πρωτόκολλο: Α.1062  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2023.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2366  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-39342
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798).
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: Ε2033
Πρωτόκολλο: Ε.2033  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39347
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας που οφείλουν τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 ν. 2961/2001.
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3106Β
Πρωτόκολλο: 72194 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3106Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 6ης έως και 11ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3105Β
Πρωτόκολλο: 69360 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3105Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: Ε2034
Πρωτόκολλο: Ε.2034  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3081Β
Πρωτόκολλο: 17994  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 32 του ν. 5026/2023 (Α' 45) και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3079Β
Πρωτόκολλο: 71693 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3079Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2023 Αριθμός: 71547
Πρωτόκολλο: 71547 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-71547
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39332Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3083Β
Πρωτόκολλο: 71848 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3083Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης πληγέντων από την πλημμύρα της 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
44. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2990Β
Πρωτόκολλο: 17267  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2990Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
45. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 8/5/2023 Αριθμός: 771
Πρωτόκολλο: 771  
 Αρχείο .pdf: 2023ΣτΕ-771
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english