Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
226. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5278Β
Πρωτόκολλο: 16093  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5278Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β' 4899).
 
227. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5263Β
Πρωτόκολλο: 76857  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5263Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39619
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 109381/30-12-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες”» (Β' 6372).
 
228. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5264Β
Πρωτόκολλο: 76852  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5264Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/5347/10.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β' 5347).
 
229. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5248Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1104264 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5248Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμήματος, καθώς και Γραφείου του ιδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/ 20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).
 
230. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5269Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/75452  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5269Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ771184/1.8.2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» (Β' 4933).
 
231. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/8/2023 Αριθμός: 406586
Πρωτόκολλο: 406586  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-406586
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39612
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20€) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5234Β
Πρωτόκολλο: Α.1117  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5234Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1069/16.5.2023 (Β’ 3285) απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής».
 
233. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/8/2023 Αριθμός: 404462
Πρωτόκολλο: 404462  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-404462
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39606
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιές Ιουλίου 2023).
 
234. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5191Β
Πρωτόκολλο: Α.1129  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5191Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Αύγουστο 2023.
 
235. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5192Β
Πρωτόκολλο: οικ.Δ1α/44647  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5192Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5159Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1102362 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886).
 
237. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2023 Αριθμός: Α1128
Πρωτόκολλο: Α.1128  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Α1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1119/2023 (Β' 4819) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
 
238. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5141Β
Πρωτόκολλο: Α.1127  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5141Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39599
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1115/2023 (Β' 4779) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
 
239. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5121Β
Πρωτόκολλο: 14669  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ5121Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/8/2023 Αριθμός: ΦΕΚ5107Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/85175/1149  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5107Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 6η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ -Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 5229).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english