Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
436. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2647Β
Πρωτόκολλο: 60407 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2647Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825).
 
437. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2569Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40906/187  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2569Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός και αναπροσαρμογή των ειδών και ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης προβλεπόμενης στο Μέρος Α’ του ν. 4602/2019, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω νόμου.
 
438. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2554Β
Πρωτόκολλο: 119236  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2554Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και του τρόπου υποβολής των πρότυπων προτάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
 
439. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 19/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ94Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 5/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ94Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)-Τροποποίηση της υπ' αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 185).
 
440. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2493Β
Πρωτόκολλο: ΥΠ 261  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2493Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕ.
 
441. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ92Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 39/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ92Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.
 
442. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2490Β
Πρωτόκολλο: 59015 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2490Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα και τον ανεμοστρόβιλο της 23ης και 25ης Ιουνίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
443. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2531Β
Πρωτόκολλο: 34726  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2531Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61763/16-6-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3103), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5994/23-01-2023 (Β’ 344) όμοια.
 
444. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: 3035
Πρωτόκολλο: Ο.3035  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39251
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν.5042/2023 για «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις», Α'88/10.4.2023.
 
445. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ91Α
Πρωτόκολλο: ν. 5043/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ91Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
446. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2476Β
Πρωτόκολλο: Α.1048  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2476Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση) που εκδηλώθηκαν στις 26/01/2023 στο Δήμο Ευρώτα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
447. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: Ε2026
Πρωτόκολλο: Ε.2026  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β', Κεφαλαίου Α' «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄77) και της Α. 1047/2023 (Β΄2293) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.
 
448. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2023 Αριθμός: Ε2027
Πρωτόκολλο: Ε.2027  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39248
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.5036/2023 (Α'77) αναφορικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207).
 
449. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2435Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38411/770  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2435Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β' 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2023.
 
450. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54Ε ΚΥΔ (ν.4987/2022 - Α' 206), σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΥΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΥΗΜ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english