Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
316. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2023 Αριθμός: Ε2044
Πρωτόκολλο: Ε.2044  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39492
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο.
 
317. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2023 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: 326336  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39489
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.
 
318. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/7/2023 Αριθμός: 330434
Πρωτόκολλο: 330434/Σ.102615  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-330434
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. Α.1097/30-06-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4262) σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.
 
319. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4262Β
Πρωτόκολλο: Α.1097  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021,2022, 2023.
 
320. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4248Β
Πρωτόκολλο: Α. 1094  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4248Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39483
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023.
 
321. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4164Β
Πρωτόκολλο: Α.1092  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4164Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39481
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
 
322. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 27/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ130Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 77  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ130Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
 
323. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4153Β
Πρωτόκολλο: Α.1091  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4153Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α. 1040/2023 Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 (Α' 181).
 
324. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4146Β
Πρωτόκολλο: 94958 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4146Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39469
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 159477 ΕΞ 2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α' 139)» (Β' 5644).
 
325. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4091Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4091Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39475
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος.
 
326. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ4121Β
Πρωτόκολλο: 94891 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4121Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 4750).
 
327. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3985Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3985Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39467
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 
328. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2023 Αριθμός: 68198
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68198/4117  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-68198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί της ακολουθητέας διαδικασίας του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει και του επιτρεπτού επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
 
329. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2023 Αριθμός: 316814
Πρωτόκολλο: 316814/Σ.779  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-316814
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (ανεμοστρόβιλος και χαλαζόπτωση της 23ης Ιουνίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
330. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2023 Αριθμός: 316767
Πρωτόκολλο: 316767/Σ.778  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-316767
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39477
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (κατολίσθηση/καθίζηση εδάφους της 16ης Δεκεμβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english