Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
391. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2023 Αριθμός: Ε2035
Πρωτόκολλο: Ε.2035  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α' 167).
 
392. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3187Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/387  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3187Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39356
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.
 
393. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3193Β
Πρωτόκολλο: Α.1065  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3193Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β' 4334).
 
394. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3194Β
Πρωτόκολλο: Α.1066  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 
395. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3173Β
Πρωτόκολλο: 47867  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60304/28.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-ΕΦΚΑ» (Β' 3555).
 
396. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3189Β
Πρωτόκολλο: Α.1063  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3189Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
397. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3203Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3203Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 
398. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3156Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3156Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
399. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3158Β
Πρωτόκολλο: 72661 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3158Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση αποφάσεων επιχορήγησης πληγέντων από θεομηνίες και εναρμόνιση με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2022/2472 και 2022/2473.
 
400. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3159Β
Πρωτόκολλο: 72840 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670).
 
401. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: 44228
Πρωτόκολλο: 44228  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-44228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2023.
 
402. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3124Β
Πρωτόκολλο: 2366  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3124Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798).
 
403. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3122Β
Πρωτόκολλο: Α.1062  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2023.
 
404. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: Ε2033
Πρωτόκολλο: Ε.2033  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39347
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας που οφείλουν τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 ν. 2961/2001.
 
405. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3106Β
Πρωτόκολλο: 72194 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3106Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 6ης έως και 11ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english