Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
466. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: 180696
Πρωτόκολλο: 180696  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-180696
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019 - 2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις παρ. 9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016.
 
467. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ88Α
Πρωτόκολλο: ν. 5042  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ88Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.
 
468. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2312Β
Πρωτόκολλο: 56960 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2312Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
469. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2311Β
Πρωτόκολλο: 33767  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2311Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 126997/28-12-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» (Β’ 6872).
 
470. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2301Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.21217  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2301Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00.
 
471. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 7/4/2023 Αριθμός: ΝΣΚ09
Πρωτόκολλο: 112946  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά ερώτημα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών σχετικά με την τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση Αναδόχου Σύμβασης μελέτης, σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3316/2005
 
472. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2220Β
Πρωτόκολλο: 17270 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2220Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39209
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπηρεσία Ενιαίας Ψηφιακής Υποστήριξης (ΕΨΥ-support.gov.gr) υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).
 
473. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: 1046
Πρωτόκολλο: Α.1046  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39211Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).
 
474. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2293Β
Πρωτόκολλο: Α.1047  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2293Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77).
 
475. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: 175554  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.
 
476. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: Ε2022
Πρωτόκολλο: Ε.2022  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον συμψηφισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με οφειλές των υπόχρεων στους φόρους αυτούς, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 (Α’ 58).
 
477. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: 170643
Πρωτόκολλο: 170643  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-170643
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2023 (Α' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
478. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: Ε2021
Πρωτόκολλο: Ε.2021  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ , ν.2859/2000- Α' 248).
 
479. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2023 Αριθμός: 422
Πρωτόκολλο: 29515  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-422
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023.
 
480. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2023 Αριθμός: 36639
Πρωτόκολλο: 36639/1411  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-36639
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016 (A' 241) για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων είτε με σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είτε με Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english