Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
541. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ48Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5027  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ48Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 
542. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1087Β
Πρωτόκολλο: 29692 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1087Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39090
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).
 
543. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1150Β
Πρωτόκολλο: Α.1023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1150Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β'2470).
 
544. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1142Β
Πρωτόκολλο: ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε. 1025018 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1142Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022/24.10.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023» (Β’ 5536).
 
545. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1086Β
Πρωτόκολλο: 29698 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1086Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39089
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/ 16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419).
 
546. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ45Α
Πρωτόκολλο: ν. 5026  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ45Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39086
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
 
547. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1147Β
Πρωτόκολλο: 18211  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1147Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39092
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης, οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των όρων δόμησης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.
 
548. Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1078Β
Πρωτόκολλο: 7  
 Αρχείο .pdf: 2023ΚΕΚΑ-ΦΕΚ1078Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39081
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
 
549. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ41Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5024  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ41Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39079
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
 
550. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1070Β
Πρωτόκολλο: Α. 1018  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1070Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39078
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579).
 
551. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1074Β
Πρωτόκολλο: ΔΠΔΑ/61058/ΤΕΕ  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1074Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39082
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)».
 
552. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1076Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.11991  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1076Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39084
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.
 
553. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2023 Αριθμός: 15556
Πρωτόκολλο: 15556  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-15556
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.
 
554. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/2/2023 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 93772  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
555. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2023 Αριθμός: ΦΕΚ942Β
Πρωτόκολλο: 1421  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια» (SMART READINESS).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english