Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
16. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3353Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/51866/706  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3353Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομείων κυριότητας των Ο.Τ.Α α’ βαθμού.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3285Β
Πρωτόκολλο: Α.1069  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3285Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής.
 
18. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3309Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/53924/460  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3309Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) καθώς και των ελαχίστων επιπέδων πλήρωσης αυτών σε εφαρμογή του άρθρου 12Β του ν. 4001/2001.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2023 Αριθμός: 76368
Πρωτόκολλο: 76368 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-76368
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
20. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3219Β
Πρωτόκολλο: 47869  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3219Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ροποποίηση της υπ’ αρ. 88278/11-11-2021 (Β’ 5350) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3268Β
Πρωτόκολλο: 325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3268Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3280Β
Πρωτόκολλο: 76759 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2023 Αριθμός: Ε2035
Πρωτόκολλο: Ε.2035  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α' 167).
 
24. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3187Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/387  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3187Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39356
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.
 
25. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3203Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3203Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3189Β
Πρωτόκολλο: Α.1063  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3189Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
27. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3173Β
Πρωτόκολλο: 47867  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60304/28.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-ΕΦΚΑ» (Β' 3555).
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3194Β
Πρωτόκολλο: Α.1066  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2023 Αριθμός: ΦΕΚ3193Β
Πρωτόκολλο: Α.1065  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3193Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β' 4334).
 
30. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2023 Αριθμός: 44228
Πρωτόκολλο: 44228  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-44228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2023.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english