Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
526. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1547Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/22212/15  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1547Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/ 16211/7/15-02-2023 υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Η’ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) -ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (Β’ 754).
 
527. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2023 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: 123373  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 48) περί χορήγησης στους ΟΤΑ Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου χωρίς παρακράτηση των οφειλών τους σε περίπτωση αναγκαστικής προσκύρωσης οικοπέδου».
 
528. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2023 Αριθμός: 77444
Πρωτόκολλο: Δ11/77444  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-77444
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39121
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023.
 
529. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1429Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1429Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.
 
530. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1397Β
Πρωτόκολλο: 37033 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1397Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39114
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
531. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1396Β
Πρωτόκολλο: 1617  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1396Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.
 
532. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ54Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5028  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ54Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
 
533. Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1425Β
Πρωτόκολλο: 8  
 Αρχείο .pdf: 2023ΚΕΚΑ-ΦΕΚ1425Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/24.02.2023 απόφασης του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής «Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β’ 1078).
 
534. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2023 Αριθμός: 3013
Πρωτόκολλο: Ο.3013  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του ν. 5024/2023 («Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», Α'41/24.2.2023).
 
535. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1315Β
Πρωτόκολλο: 24777  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1315Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».
 
536. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1212Β
Πρωτόκολλο: Α.1024  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1212Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39107Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).
 
537. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α.1025  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-39107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24/01/2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
538. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1217Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/22841  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1217Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 9 του ν. 4997/ 2022 (Α΄ 219) λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
 
539. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1188Β
Πρωτόκολλο: 17773  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1188Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101195/ 17.09.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
 
540. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1192Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.13498  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1192Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39108
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english