Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
616. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/7354  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-38968
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38968
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
617. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2023 Αριθμός: Ε2004
Πρωτόκολλο: Ε.2004  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4918/2022 (Α΄68).
 
618. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/7249  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-38967
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 
619. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/1/2023 Αριθμός: ΦΕΚ14Α
Πρωτόκολλο: ν. 5014  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ14Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
620. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2023 Αριθμός: ΦΕΚ224Β
Πρωτόκολλο: 4108  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ224Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).
 
621. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2023 Αριθμός: ΦΕΚ246Β
Πρωτόκολλο: 6353/2023/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ246Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38957
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 5ης Ιουλίου 2022 σε περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
 
622. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2023 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: 31432  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης. -Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης.
 
623. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α.1006 (ΦΕΚ 220Β/19.1.23 & 381Β/27.1.23)  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-38948
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.
 
624. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 19/1/2023 Αριθμός: ΦΕΚ12Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5013  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ12Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
 
625. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 18998  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-38931
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
 
626. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4113  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-38940
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.
 
627. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/1/2023 Αριθμός: Ε2003
Πρωτόκολλο: Ε.2003  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 (Α΄207) σχετικά με την αυτοδίκαιη απαλλαγή και την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου και β) σχετικά με την άσκηση κύριας παρέμβασης σε δίκη πτώχευσης του ν. 4738/2020.
 
628. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3290  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-38938
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 
629. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 12/1/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 2  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ2Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38923
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 12/2020 “Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)”(Α ́ 17).
 
630. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/1/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/3154  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-38930
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38930
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english