Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Σύνολο Εγγραφών: 638
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7128Β
Πρωτόκολλο: 110291  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7128Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 90097/29-09-2022 κοινής υπουργικής απόφασης: «A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β' 5106).
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2023 Αριθμός: 3071
Πρωτόκολλο: Ο.3071  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39980
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως 20, 25 έως 33, 37 έως 44, 46 έως 52, 54, 55 και 59 του ν. 5073/2023 «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄204/11.12.2023).
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7092Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.66851  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7092Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 06:00.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7093Β
Πρωτόκολλο: 110091  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7093Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2023 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
65. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2023 Αριθμός: 108159
Πρωτόκολλο: 108159  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-108159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7066Β
Πρωτόκολλο: 32565/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7066Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39957
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 14ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7082Β
Πρωτόκολλο: 142588 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7082Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στους φορείς της παρ. 1 περ. δ) του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130) και έγκριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
 
68. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2023 Αριθμός: 120195
Πρωτόκολλο: 120195  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-120195
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/16 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2023.
 
69. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7061Β
Πρωτόκολλο: 41336  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ7061Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 19ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
70. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7060Β
Πρωτόκολλο: 41195  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ7060Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.6.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670).
 
71. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2023 Αριθμός: 5282
Πρωτόκολλο: 5282  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΑΑΔΗΣΥ-5282
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η προμήθεια ανακατασκευασμένων προϊόντων (refurbished) και η κυκλική οικονομία στις δημόσιες συμβάσεις
 
72. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ7038Β
Πρωτόκολλο: 40706  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ7038Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική (2η) απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
73. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2023 Αριθμός: 1303
Πρωτόκολλο: 107414/1303  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΣΩΤ-1303
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων.
 
74. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/12/2023 Αριθμός: ΦΕΚ207Α
Πρωτόκολλο: ν. 5076/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ207Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2023 Αριθμός: 3069
Πρωτόκολλο: Ο.3069  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 64-73, 76-81, 83, 86-88, 116-118 (παρ. 9) και 122 (περ. α') του ν. 5072/2023 («Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α'198/4-12-2023).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english