Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
91. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: 191400
Πρωτόκολλο: 191400/Σ.466  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-191400
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (κατολισθήσεις Σεπτεμβρίου 2020), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: Ε2023
Πρωτόκολλο: Ε.2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39250
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με φορολογική μεταχείριση του ΦΠΑ εκροών που αφορά σε ποσά επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α'31), ο οποίος είχε εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε προηγούμενα φορολογικά έτη.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54Ε ΚΥΔ (ν.4987/2022 - Α' 206), σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΥΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΥΗΜ.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2358Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/38646  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2358Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί ή έχει λυθεί με καταγγελία, στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2385Β
Πρωτόκολλο: 52445 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2385Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.
 
96. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2023 Αριθμός: 191424
Πρωτόκολλο: 191424/Σ.467  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-191424
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιές Ιουλίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
97. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2023 Αριθμός: 34729
Πρωτόκολλο: 34729  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-34729
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2023.
 
98. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: 180696
Πρωτόκολλο: 180696  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-180696
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019 - 2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις παρ. 9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016.
 
99. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2311Β
Πρωτόκολλο: 33767  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2311Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 126997/28-12-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» (Β’ 6872).
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2312Β
Πρωτόκολλο: 56960 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2312Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
101. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ88Α
Πρωτόκολλο: ν. 5042  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ88Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2301Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.21217  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2301Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00.
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 7/4/2023 Αριθμός: ΝΣΚ09
Πρωτόκολλο: 112946  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά ερώτημα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών σχετικά με την τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση Αναδόχου Σύμβασης μελέτης, σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3316/2005
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: Ε2022
Πρωτόκολλο: Ε.2022  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον συμψηφισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με οφειλές των υπόχρεων στους φόρους αυτούς, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 (Α’ 58).
 
105. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2023 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: 175554  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english