Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1162  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23691
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων».
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1161
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1161  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66).
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1164
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1164  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1164
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές - ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/7/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ16Α 1103778 ΕΞ 2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23662
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23662
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
 
125. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/7/2011 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/ο/3112  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23774
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) και συναφή ζητήματα.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/7/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ14Α 1104867 ΕΞ2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23663
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23663
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α..
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1778Β  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23765
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1159  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
 
129. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2011 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: Α20/251/81  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-48
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23666
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1159  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174) - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1156  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1158  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23730
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1154  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1153
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1153  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1153
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 155/2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23638
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ.
 
135. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/7/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.16397/635  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23616
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α..
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english