Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1115  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.
 
182. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1114  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄).
 
183. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1113  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.
 
184. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 16/5/2011 Αριθμός: ΝΣΚ 155
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 155/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23638Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ.
 
185. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1110  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1093/26.4.2011.
 
186. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/5/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/75  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-23348
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Συμπληρωματικές οδηγίες.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1111  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011.
 
188. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/5/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17Ε 5021607 ΕΞ/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23413
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31.3.2011).
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1108  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε (Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κ.λπ) και απόδοσης του οφειλόμενου ποσού.
 
190. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1106  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α/30.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α/30.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011).
 
191. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2011 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/78/ΦΝ460  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επιμετρήσεων και λογαριασμών σε δημόσια έργα.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1109  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.
 
193. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1104  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011.
 
194. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1102  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
 
195. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1103  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english