Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1225
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1225  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1225
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3943/2011.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ7/οικ.24023/4220  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-24076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ7/Α/Φ1/12901/580/26-6-97 «Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις» (ΦΕΚ 574/Β).
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1221
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1221  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.
 
64. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/10/2011 Αριθμός: ΦΕΚ220Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4023/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ220Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.
 
65. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/ο/4371  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-24036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρώσεις-διευκρινίσεις στην Εγκύκλιο 17 για την "Εφαρμογή των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) και συναφή ζητήματα" (ΔΜΕΟ/ο/3112/25-7/2011, ΑΔΑ:4Α581-ΥΨΗ).
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1217
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1217  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1217
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.
 
67. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/10/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/402  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-24081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24081
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό και την εφαρμογή του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ.) όταν πρόκειται για δημόσια έργα στους προϋπολογισμούς μελέτης των οποίων, εμπεριέχονται κονδύλια για προμήθεια ασφάλτου με την ένδειξη «Άσφαλτος Απολογιστικά».
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1222
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1222  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24024
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1213
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1213  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1213
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1215
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1215  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 
71. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/401  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-24124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ.209/τ.Α΄/21-9-2011).
 
72. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/2011 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: οικ.: 44423  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23980
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209 Α' (νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα).
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1223  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1211
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2298Β  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1211
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για: α) την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαρια− σμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το έτος 2011.
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1212
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1212  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english