Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1257
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1257  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1257
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24289
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογουμένους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον".
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1256
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1256  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1256
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24287
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο - Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α').
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 22/12/2011 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17γ/02/205/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24293
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του υπ'αριθμ. 133/2011 Προεδρικού Διατάγματος: "Αναστολή του Π.Δ.138/2009 "Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών" (Α' 185).
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1253
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1253  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1253
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1251
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1251  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1251
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1250
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1250  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1250
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011.
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2011 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ11δ/607/1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24294
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2012.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1249
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1249  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1249
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 16/12/2011 Αριθμός: ΦΕΚ262Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 16.12.2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ262Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.
 
25. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.11321/25754/1695  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-24283
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέσω Διαδικτύου.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1230
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1230  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1230
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1247
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1247  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1247
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ύπαρξη ή μη υποκαταστήματος σε εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων όταν έχουν περαιωθεί οι εργασίες.
 
28. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/12/2011 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: ΔΤΕ/β/οικ./55213/1052  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4030 (ΦΕΚ 249 Α΄/ 25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» που τροποποιούν τα άρθρα 9 και 12 του Ν.1337/83
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1246
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1246  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1246
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24198
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1245
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1245  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1245
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24206
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english