Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
286. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1017  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011.
 
287. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1015
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1015  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1015
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 398/2010 ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας.
 
288. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1018
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1018  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22849
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, που αφορούν ακίνητα που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 ενότ. Γ του ν. 3763/2009.
 
289. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1009  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών.
 
290. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
291. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1006  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.
 
292. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2011 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/9  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»).
 
293. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/1/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 561/39  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23007
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τύπου, διαδικασίας και έναρξης ισχύος των συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3846/2010.
 
294. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 4/1/2011 Αριθμός: ΦΕΚ1Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 04.01.2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1Α
Συνημμένα: Νόμος 3858/2010 (ΦΕΚ 102Α/1.7.2010)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22765
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές.
 
295. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1003
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1003  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν. 3899 (ΦΕΚ 212Α/17.12.2010).
 
296. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/1/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 30003  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-22758
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.
 
297. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1001  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22754
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011.
 
298. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1002
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1002  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1002
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22755
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008.
 
299. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: 10000/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english