Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1244
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1244  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1244
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.
 
32. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 30/11/2011 Αριθμός: 1251
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΕΕ-1251
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24209
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων .
 
33. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ10221/οικ.26816/929  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-24129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24129
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. (ΦΕΚ 2778 Β'/2-12-2011)
 
34. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/192  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-24223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
 
35. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 25/11/2011 Αριθμός: ΦΕΚ249Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4030/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ249Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1240
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1240  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1240
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24258
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ..
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1235
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1235  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1235
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1236
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1236  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1236
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24133
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1241
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1241  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1241
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010 και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.
 
40. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/2011 Αριθμός: 88
Πρωτόκολλο: Τ01/652/31  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-88
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1238
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2777B  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1238
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151).
 
42. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/187  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-24113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
43. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/432  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-24111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση περιπτώσεων αυθαιρέτων στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011).
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1233
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1233  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1233
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-24109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english