Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
226. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2011 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/58/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23205
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης.
 
227. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/4/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε33/119  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-23177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1066  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010.
 
229. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1059  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23147
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών».
 
230. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1062  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών ».
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1060  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23150
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2011.
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1061  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά το οικονομικό έτος 2011.
 
233. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2011 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/109/31069  
 Αρχείο .pdf: 2011ΟΑΕΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α).
 
234. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.
 
235. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/3/2011 Αριθμός: ΦΕΚ66Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3943/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ66Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23143
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1063
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1063  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η..
 
237. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2- 3144  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΑΝ-23145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.
 
238. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.
 
239. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/149  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-23299
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1052  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα.β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english