Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1094  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
 
212. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1084  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν.3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων ή κτισμάτων).
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1080  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2011, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1076  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1075  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
216. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1082  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν.1914/1990( Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου).
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1078  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
 
218. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1071  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011.
 
219. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1074  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.
 
220. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1072  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή φόρων.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1081  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470Β').
 
222. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1070  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας της απογραφής και του ισολογισμού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 
223. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/4/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ32/180  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-23204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23204
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πληρωμή οφειλών προς το ΙΚΑ με επιταγές.
 
224. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1067  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008.
 
225. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1065  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23169
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συντελεστής Αναγωγής Αυτοελέγχου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english