Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
241. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1055  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
242. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1054  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκείμενων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2011 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
243. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: οικ 13612  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23141
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών" (ΦΕΚ 2621 Β' 31-12-2009).
 
244. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: ΦΕΚ470Β
Πρωτόκολλο: Αριθμ. K1-802  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΑΝ-ΦΕΚ470Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23146Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.
 
245. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1053  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23108
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).
 
246. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/3/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 10193  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυρώσεις σε οικοδομές και τεχνικά έργα.
 
247. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ5 1043321 ΕΞ 2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23092
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.
 
248. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1049  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
 
249. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1048  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010.
 
250. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1058  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.
 
251. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1047  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδο-κοινοτικές συναλλαγές έτους 2011.
 
252. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2011 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Α23/595/6  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών.
 
253. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/3/2011 Αριθμός: ΦΕΚ49Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3932/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ49Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23322Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 
254. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 9/3/2011 Αριθμός: 305
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΕΕ-305
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26357Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 
255. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 30354  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και θεμάτων εργασίας κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english