Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
151. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2011 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/102/ΦΝ460  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1143  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α..
 
153. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/6/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/98  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-23590
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β' τετραμήνου 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1141  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
 
155. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/6/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/99/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-23540
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
 
156. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/6/2011 Αριθμός: ΦΕΚ143Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3982/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΑΝ-ΦΕΚ143Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
 
157. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1140  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23477
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης.
 
158. Υπ. Εθνικής Άμυνας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/6/2011 Αριθμός: ΦΕΚ137Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3978/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΘΑ-ΦΕΚ137Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23867Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµη θειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1137  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23464
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης(παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1136  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.
 
161. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1138  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α».
 
162. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2011 Αριθμός: ΦΕΚ1227Β
Πρωτόκολλο: Δ7/Α/οικ.12050/2223  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1227Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.).
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1139  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών.
 
164. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/6/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 10355  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23432
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23432
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/6/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 ΦΜΑΠ 1082051 ΕΞ 2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23449
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άτυπη κωδικοποίηση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english