Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
106. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/8/2011 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17α/291/1/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 436/2010 του Ν.Σ.Κ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23770
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθ. 436/2010 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1178  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1177
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1177  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23837
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄), την παρ. 9 του άρθρ. 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) και την παρ. 3 του άρθρ. 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄).
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1179  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες οικονομικού έτους 2011 και του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 22/8/2011 Αριθμός: ΦΕΚ180Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4002/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ180Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23762Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιο νοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1176  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α ) της 22-8-11 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
 
112. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/8/2011 Αριθμός: ΦΕΚ1778Β
Πρωτόκολλο: οικ. 35789/5795  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1778Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη.
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2011 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17/10/120/Φ2.1.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
 
114. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/8/2011 Αριθμός: ΦΕΚ170Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3996/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ170Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23771Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1171  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως έχει αναριθμηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 και ισχύει.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1167
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1167  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία για τη βελτίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ152 Α- 1 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1169  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης
 
118. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2011 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: οικ. 34033  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1163  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23689
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1165
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1165  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1165
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english