Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
256. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1044  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
 
257. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/3/2011 Αριθμός: ΦΕΚ32Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3919/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ32Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.
 
258. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1033 (ΦΕΚ 339Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά την χρήση 2011.
 
259. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/3/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1043  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
 
260. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1041  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/15-1-2010,επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής.
 
261. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1039  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011.
 
262. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1036  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23019
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/15-1-2010,επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής.
 
263. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ.4194  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-22991
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 2/2011 του ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αρ. 2/2011 γνωμοδότησης του Β' τμήματος Ν.Σ.Κ..
 
264. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1035  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.
 
265. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/2/2011 Αριθμός: ΦΕΚ17Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3912/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ17Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
 
266. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/2/2011 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2011ΕΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από 17.3.2013 σε άμεση εφαρμογή στην Ελλάδα η Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, με την οποία αντικαθίσταται η Οδηγία 2000/35 και θεσπίζονται αυστηρότερες διατάξεις σε βάρος των οφειλετών από εμπορικές συναλλαγές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες αρχές που αναθέτουν και εκτελούν δημόσια έργα.
 
267. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 251B  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
268. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2011 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06 /25/Φ.5.9.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23079
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αιτήσεις θεραπείας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού.
 
269. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2011 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/25/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού και εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
270. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2011 Αριθμός: ΦΕΚ420Β
Πρωτόκολλο: 6952 (ΦΕΚ 420Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ420Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22943
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english