Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
166. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1130  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ'/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/Β'/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών .
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1131  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
168. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1128  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23419
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 -17 του ν.3296/2004, μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 79 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α).
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1125  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση πιστοποιητικού για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (Π.Δ. 218/2001 ΦΕΚ 168 Α'), μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011.
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1126  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α’) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010.
 
171. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2011 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/9/40-Ω  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2010 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07).
 
172. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1096  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1124  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23448
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο.
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1123  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων.
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1127  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23422
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1121  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν.3843/2010.
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1119  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Έλεγχος αποδείξεων (κωδ.049). 2. Προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
 
178. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1120  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23375
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1117
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1117  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011.
 
180. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2011 Αριθμός: ΦΕΚ983Β
Πρωτόκολλο: Δ19Δ 5022587 ΕΞ 2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ983Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english