Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2011 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/372  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός (ΕΚ) 842/2011 “περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και περί κατάργησης του Κανονισμού 1564/2005” - Διευκρινήσεις σχετικά με την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια».
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1209
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1209  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1209
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1210
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1210  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1210
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1207  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24020
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1205
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1205  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23902
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών της, καθώς και των μεταλλευτικών ορυκτών.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1206
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1206  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1206
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.
 
82. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/9/2011 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/11/69-Φ10  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: ΦΕΚ 2063/Β'/16-9-2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23907
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-Συμπλήρωσης-Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών" του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1204  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ).
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1203
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1203  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
85. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2011 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/146/Φ.5.9  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23903
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση προθεσμιών επί των Αιτήσεων Θεραπείας.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1201
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1201  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1198
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1198  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23855
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α').
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/9/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-23904
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23904
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως.
 
89. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/9/2011 Αριθμός: ΦΕΚ209Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4014/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ209Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1199
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1199  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23889
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english