Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
46. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2011 Αριθμός: 83
Πρωτόκολλο: Ε40/713  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-83
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24083
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους.
 
47. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7οικ.26176/5085  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-24074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ).
 
48. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β1/7/26585/5172  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-24075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ του πίνακα επιλογής εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1229
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1229  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1229
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β/5-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1228
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2698Β  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 
51. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2011 Αριθμός: ΦΕΚ2654Β
Πρωτόκολλο: οικ.: 189533  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2654Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
 
52. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΔΜΗΔ-24197
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011).
 
53. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/11/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΔΜΗΔ-24228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή των ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1227
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1227  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1227
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24084
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2011.
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2011 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/168/ΦΝ439.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24049
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε..
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/11/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1226
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1226  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1226
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α') με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1214
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1214  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α').
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1220
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1220  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1220
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1224
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1224  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1224
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, υποβολής δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011, εισφορών και τέλους επιτηδεύματος των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν. 4002/2011.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/10/2011 Αριθμός: ΦΕΚ226Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4024/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ226Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24002
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english