Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
91. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/9/2011 Αριθμός: ΦΕΚ204Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4013/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΑΝ-ΦΕΚ204Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23830
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1195
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1195  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1195
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23865
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 
93. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/9/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/19370  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-23833
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγγραφο του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Διεύθνση Δ15 με θέμα: «Ενημέρωση προς εργοληπτικές επιχειρήσεις για τροποποίηση Ενημερότητας Πτυχίου στην περίπτωση μεταβολής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρίας».
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1191
Πρωτόκολλο: οικ. 4542  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1191
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ.Α').
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1196
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1192
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1192  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1192
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1194
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1194  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή από το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1193
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1193  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1193
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1190
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1190  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1190
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1188
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1188  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1189
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1189  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1185
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1185  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23778
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1187
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1187  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1187
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011.
 
104. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/8/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80020/οικ.19535/562  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΡΓΑΣ-23771
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ). Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 "Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.".
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/8/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1184  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english