Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
271. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 243B  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: Υπόδειγμα Φ-01012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1029  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπογραφή Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής από μηχανικό που δεν είναι ο επιβλέπων του έργου.
 
273. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1008 (ΦΕΚ 136Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
 
274. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2011 Αριθμός: ΦΕΚ134Β
Πρωτόκολλο: 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ134Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22939
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1028  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS).
 
276. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1026  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22937
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στο φόρο. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
277. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1027  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22936
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010).
 
278. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1023  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
 
279. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1024  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας (ν. 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Ά). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12 για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων.
 
280. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/2/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1022  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011.
 
281. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2011 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: 5370  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΣΩΤ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)
 
282. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2011 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/19/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22921
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2011.
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/2/2011 Αριθμός: ΦΕΚ8Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3908/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ8Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.
 
284. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1019  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Συµπληρωµατικών Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων επί υποθέσεων που υπήχθησαν στη ρύθµιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί µη αποδοχής τους από τους επιτηδευµατίες και υποβολή ειδικού σηµειώµατος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης µη νόµιµων φορολογικών στοιχείων.
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1014 (ΦΕΚ 351Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τελευταίου τριμήνου του 2010 και του Δεκεμβρίου 2010,β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που υποβάλλονται για την ημερολογιακή περίοδο του Δεκεμβρίου 2010,γ) Δυνατότητα υποβολής στη Δ.Ο.Υ. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31/1/2011.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english