Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1149  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23613
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 ΤΑΧΙS)
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1150  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.11).
 
138. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2011 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17α/174/5/ΦΝ 438  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Έγγραφο Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου ανάθεσης δημοσίου έργου και προγραμματικών συμβάσεων έργων, που υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1151
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1151  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.11) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1148  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011.
 
141. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2011 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: Γ99/1/106  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής.
 
142. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2011 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/105/ΦΝ 448  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23581
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Δημοσίευση: α) της υπ΄ αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ./2614/27-6-2011 και β) της υπ΄ αριθμ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27-6-2011 Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 
143. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2011 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: 18234  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΚΑ-08
Συνημμένα: ΦΕΚ 420 Β'/16-03-2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23577
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση: Κοινής Απόφασης Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών".
 
144. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2011 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ13/5320  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 117/2011 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ.117/2011 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ..
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 11195/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23568
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2011 Αριθμός: ΦΕΚ1593Β
Πρωτόκολλο: Δ16Α 1093861 ΕΞ2011 (ΦΕΚ1593Β)  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1593Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23662Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/ΕΞ/2010-0016/05.10.2010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1670 Τ. Β'), όπως ισχύει.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1146
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1146  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1144  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22537
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/7/2011 Αριθμός: ΦΕΚ152Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3986/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ152Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23538
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγοντα Mέτρα Eφαρμογής Mεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/7/2011 Αριθμός: ΦΕΚ151Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3985/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ151Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english