Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 11004/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23426
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.
 
197. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1101  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23455
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
 
198. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1100  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23360
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 
199. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1099  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: Αποσπάσματα ΦΕΚ Α' 158/2010 και ΦΕΚ Α' 49/2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23322
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.
 
200. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1098  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23309
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010.
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1097  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010
 
202. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 2/5/2011 Αριθμός: 663
Πρωτόκολλο: 663/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΑΡΠΑΓ-663
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής αξιώσεων ΤΣΜΕΔΕ - Καταβολή προμηθειών εγγυητικών επιστολών. (Σχόλιο του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου: «Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους εργολήπτες δημοσίων έργων, διότι αποφαίνονται ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του ΤΣΜΕΔΕ κατά των εργοληπτών δημοσίων έργων για την καταβολή των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε υπέρ αυτών είναι πενταετής και όχι εικοσαετής.»
 
203. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2011 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Ε33/136  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
 
204. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1095  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010.
 
205. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2011 Αριθμός: ΦΕΚ702Β
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/ο/612  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ702Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23774Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ).
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1093  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ..
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1089  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.
 
208. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1088  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου.
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1090  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α'), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων.
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1086  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english