Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27559
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2014 Αριθμός: ΦΕΚ1262Β
Πρωτόκολλο: 2/38310/0025  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1299Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27558
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1357Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής.
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1143  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
 
126. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2014 Αριθμός: ΦΕΚ1241Β
Πρωτόκολλο: 14867/825  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1241Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1142  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν.
 
128. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.8355/327  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27566
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27566
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους.
 
129. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/5/2014 Αριθμός: ΦΕΚ114Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4262/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ114Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 
130. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/5/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 21198  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27534
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27534
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου: "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ" Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1127  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1126  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27509
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, μέχρι και στις 5 Μαΐου 2014.
 
133. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2014 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/47/ΦΝ 433  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή ρύθμισης για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης.
 
134. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/2014 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Γ99/23  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27508
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1122  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english