Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1117
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1117  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1120  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
 
138. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2014 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/8178  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27436
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4258/2014.
 
139. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17917  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27515
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27515
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή εγκυκλίου "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ" - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων.
 
140. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμός: ΦΕΚ94Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4258/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ94Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2014 Αριθμός: ΦΕΚ906Β
Πρωτόκολλο: Β/7/11711/884  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ906Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27513
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 883Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων καθορισμού τιμών των συναλλαγών και των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/4/2014 Αριθμός: ΦΕΚ85Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4254/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ85Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1092  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/4/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13Β 1055638 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27421
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή φ.μ.α. με ταυτότητα οφειλής κατ'άρθρο 15 ν. 4223/2013.
 
146. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/4/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΔΜΗΔ-27418
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
 
147. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6005/250  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27367
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.
 
148. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2014 Αριθμός: ΦΕΚ 928Β
Πρωτόκολλο: Αριθ. 9727/204  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ 928Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
 
149. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/3/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-1375  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27381
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27381
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού.
 
150. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 26/3/2014 Αριθμός: ΦΕΚ74Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4250/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ74Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28321
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english