Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
106. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-2859  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27626
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
 
107. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 27798  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27617
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστικές - συμπληρωματικές οδηγίες για την ένταξη έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014.
 
108. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΑΠ/Φ.40/3404  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΔΜΗΔ-27596
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013 Β. Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια».
 
109. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2014 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/1/5  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27588
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2013 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07).
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1374Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28019
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (ΦΕΚ Β' 883) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1146
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1369Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1156  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/5/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1357Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
 
114. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2014 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: Ε33/513  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 
115. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/5/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13542  
 Αρχείο .pdf: 2014ΓΕΔΔ-27594
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013).
 
116. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/5/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 126110  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-27590
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης & σύμβασης.
 
117. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2014 Αριθμός: 42
Πρωτόκολλο: Ε33/510  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-42
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27577
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 
118. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2014 Αριθμός: 41
Πρωτόκολλο: Ε33/511  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-41
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27579
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/5/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12Α/1080613/ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27597
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή 50% καταβληθέντος φόρου για το ποσό επενδύσεων που αφορά ανέγερση οικοδομής.
 
120. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2014 Αριθμός: ΦΕΚ1283Β
Πρωτόκολλο: Δ17/02/48/ΦΝ437 (ΦΕΚ 1283Β)  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1283Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27643Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english