Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
196. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/1/2014 Αριθμός: ΦΕΚ45Β
Πρωτόκολλο: Οικ.: 1649/45  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ45Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας.
 
197. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ16α/5/5/12/Φ.ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27094
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2576/98 & άρθρου 1 του Ν.3213/2003.
 
198. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/10  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27112
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
 
199. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1021  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.
 
200. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/13  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση θεμάτων ελέγχου οικοδομοτεχνικών έργων από τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά την αναστολή διενέργειας ταμειακών συναλλαγών από αυτά.
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 19Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής.
 
202. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/1/2014 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ11δ/520/5  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014.
 
203. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/02/02  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο..
 
204. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/1/2014 Αριθμός: ΦΕΚ31Β
Πρωτόκολλο: οικ. 145026  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ31Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27079
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
 
205. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/1/2014 Αριθμός: ΦΕΚ19Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1006  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ19Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38573Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ14Α 1002664 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27346
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτου.
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 48B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27091
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.
 
208. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/1/2014 Αριθμός: ΦΕΚ57Β
Πρωτόκολλο: 299  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ57Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 179Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27162
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1013  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english