Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
151. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1085  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013.
 
153. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2014 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/5600  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α’ / 18-06-2008)».
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/3/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1078  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014.
 
155. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/3/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/173  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27317
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.
 
156. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 635Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.
 
157. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 691Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27359
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών».
 
158. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/3/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Π1/542  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27297
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27297
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1066  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 
160. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6476/137  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27281
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), σχετικά με το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
 
161. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/2/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/4036  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27280
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α’ / 18-06-2008).
 
162. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 642B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013.
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1059  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1049  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english