Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15 1163278 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-28242
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-28227
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί του χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1253
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1253  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1253
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου.
 
19. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/213  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-28218
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1251
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1251  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1251
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ.134/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-28245
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών-Η/Μ Εγκαταστάσεων Έργων Οδοποίας-Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1248
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1248
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30516Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
 
23. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ3347Β
Πρωτόκολλο: Φ.10035/18679/304  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3347Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28245Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/11/2014 Αριθμός: ΦΕΚ251Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4308/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ251Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28290Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/11/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1237
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1237  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.
 
26. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2014 Αριθμός: 61
Πρωτόκολλο: Γ36/02/88  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-61
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1236
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3033Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1236
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α'/31.10.2014).
 
28. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/11/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.39703/2829/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-28107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4305/2014.
 
29. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 3/11/2014 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: 4590  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014.
 
30. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 3/11/2014 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 4591  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28086
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν.4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english